Now Reading
Особливості розірвання трудового договору під час воєнного стану

Особливості розірвання трудового договору під час воєнного стану

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

При звільненні за власним бажанням працівник зобов’язаний попередити роботодавця у письмовій формі за два тижні до запланованого звільнення.

Важливо! У разі звільнення працівника з поважних причин (переїзд, вагітність, тощо)  роботодавець зобов’язаний звільнити працівника, у строк, який він просить у заяві. Також це правило застосовується у разі якщо підприємство розташоване у районах бойових дій та існує загроза для життя і здоров’я.

Чи може роботодавець відмовити працівнику у звільненні з власної ініціативи?

Так, якщо робота працівника за трудовим договором зумовлена примусовим залученням до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, або його залучено до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця 

Роботодавець має право розірвати трудові відносини із працівником в тому випадку, якщо на це є дійсно підстава, і вона передбачена трудовим законодавством. 

Звертаємо увагу! Звільнення має відбуватись з дотриманням чіткої процедури, яка регламентована законодавством.

Важливо! Зміни на період дії воєнного стану.

Якою буде дата звільнення у випадках наведених вище? 

See Also

У таких випадках датою звільнення буде перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність (лікарняний листок), або перший робочий день після закінчення відпустки.

Окрім цього, у період дії воєнного стану попередня згода виборного органу первинної профспілкової організації не застосовується при звільненні працівника, який є членом профспілки. Виняток! Крім випадків звільнення працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

Також звертаємо увагу, що запроваджується нова підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, а саме неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій (ч. 1 п. 6 ст. 41 Кодексу законів про працю).

Також важливо, що якщо є можливість запровадити дистанційну роботу для працівників, то це не дає право їх звільняти за п. 6 ч. 1 ст. 41 КЗпП — оскільки не виконується така умова для звільнення, як «неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором».