Now Reading
Аспекти реалізації права на працю неповнолітніми

Аспекти реалізації права на працю неповнолітніми

За загальним правилом прийняття на роботу осіб молодших 16 років не допускається.

Як виняток, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років, АЛЕ для цього необхідна згода одного із батьків або особи, що його замінює, а саме: опікуна, піклувальника або усиновителя.

Також допускається  прийняття  на роботу осіб, що досягли 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, АЛЕ з дотриманням відповідних умов:

  • з метою підготовки молоді до продуктивної праці;
  • особи мають бути учнями загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів;
  •  робота повинна бути легкою, не завдавати шкоди здоров’ю;
  •  робота  не  має порушувати  процесу навчання;
  •  особа може працювати  у вільний від навчання час.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 51 КЗпП, для неповнолітніх встановлено скорочену тривалість робочого часу. Відтак, вона залежить від віку особи – для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

Якщо ж говорити про учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, то тривалість робочого часу у них не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, яка була вказана вище для осіб відповідного віку. 

Особливості передбачені і щодо оплати праці неповнолітніх. Необхідно пам’ятати, що законодавство України (ч. 1 ст. 194 КЗпП) гарантує, що заробітна плата неповнолітнім при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. При цьому оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Тривалість щорічної відпустки неповнолітніх осіб  складає 31 календарний день (ст.75 КЗпП). Особливістю є те, що неповнолітнім відпустка надається у зручний для них час. Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи.

See Also

Звільнення неповнолітніх працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей.

Роботодавець зобов’язаний здійснювати працевлаштування неповнолітніх працівників в випадках їх звільнення :

  • змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
  • виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;
  • поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.

(відповідно до ст.ст. 198, 40 КЗпП)